Aktívny ozón - Generátor ozónu 5-10G/050 s digitálnym časovačom pre čistenie priestoru od baktérii korona

349,00 €
S DPH
290.833333 EUR bez DPH

Generátor ozónu 5-10/050 pre čistenie priestoru od baktérii, vírusov, pachov vrátane spoľahlivého odplašenia hlodavcov a kún, ktorý nemajú vôbec radi čisté prostredie + spoľahlivo odplaší aj hady s Vášho príbytku.

Množstvo
Tovar skladom

Otázka
1

Aktívny ozón - Generátor ozónu 5-10G/050 s digitálnym časovačom pre čistenie priestoru od baktérii korona, plesní, zápachu a samozrejme hlodavcov a kún, vrátane ich odplašenia.

Dvojitá keramicko hliniková doska Integrovaný sterilizátor Vzduchový ozonizátor čistič ver 151N/5-10. 

Generátor ozónu 5-10/050 pre čistenie priestoru od baktérii, vírusov, pachov vrátane spoľahlivého odplašenia hlodavcov a kún, ktorý nemajú vôbec radi čisté prostredie + spoľahlivo odplaší aj hady s Vášho príbytku.

Digitálne ovládanie časovača, 3 hodiny časovač, od 15 minút do 3 hodín. 

Intervalová funkcia: 12-hodinový alebo 24-hodinový 
ozón nastaviteľný od 20% do 100% Vhodné na automatické nastavenie prevádzky. 

Oblasti využiteľnosti generátoru ozónu 

väčšie miestnosti, jedálne, kuchyne, haly, domy (aplikácia 60-120 minút)

odstraňovanie zápachu a ošetrenie vzduchu po požiaroch a povodniach v domoch

odstraňovanie patogénov, hmyzu a hlodavcov v starých domoch

odstraňovanie zápachu a ošetrenie stajní zvierat od patogénov

odstraňovanie zápachu a ošetrenie priestorov pre spracovanie potravín (mäsa, mlieka, ovocia, zeleniny a pod.)

odstraňovanie zápachu v reštauráciách, baroch a kaviarňach (cigaretový dym)

Taktiež generátor ozónu veľmi vhodný na vyplašenie hadov a hlodavcov hlavne ak sa hady ukrývajú 

v dutinách domu, kanalizácie alebo podkroví. Či starých budovách pod podlahou, či v stenách. 

Nie je vhodný na využite v exteriéri na vonkajšej ploche !

Ozone Xtreme Air Clean Digital má, ako už názov napovedá, digitálny ovládací panel, ktorý vám umožňuje ľahko ovládať účinok na spracovanie od 10% do 100%. 100% poskytne 10 000 mg / h ozónu a bude účinným čistiacim prostriedkom. Pri úprave interiéru vozidla ju môžete ľahko znížiť na 60% a pritom mať optimálnu funkciu.

Ovládací panel vám umožňuje ľahko ovládať, ako dlho bude stroj pracovať od 15 minút do 3 hodín. Vďaka vstavanému časovaču 10 sekúnd sa zariadenie postará o to, aby ste vystúpili z auta a zatvorili dvierka skôr, ako sa začne s ošetrovaním ozónom. Tým sa výrazne zvyšuje bezpečnosť.

Profesionálny generátor ozónu modul pre rýchlejšie odstraňovanie patogénov a pachov pomocou „aktívneho kyslíka“ (O3), ktorý vytvára ozón až 10g/hod.

Generátor ozónu je určený pre ošetrenie väčších priestorov. Generátorom ozónu prechádza kyslík (O2), ktorý sa pomocou „tichých“ korona výbojov z časti premieňa na nestabilný ozón (O3). Ozón likviduje všetky patogény, zápachy a hmyz (roztoče, mole, a pod.), ktoré sa v danej miestnosti nachádzajú.

OZÓN = NAJÚČINNEJŠIA DEZINFEKCIA A DEZODORÁCIA

Ozón je bezfarebný plyn, ťažší než vzduch. Je tvorený tromi atómami kyslíka (chemická značka - O3). Hovorí sa mu tiež „aktívny kyslík“. Molekula ozónu je veľmi nestabilná a po krátkej dobe sa rozpadá opäť na kyslík (O2). Ozón je preto neskladovateľný. Polčas rozpadu ozónu je závislý od tlaku a teploty prostredia. 

Ľudský čuch rozpozná typickú sviežu vôňu ozónu už pri veľmi nízkej koncentrácii. Slovo ozón znamená v gréčtine „voňať“. Bežne túto vôňu môžeme cítiť po búrke, pri zváraní elektrickým oblúkom, či pri kopírovacom stroji.

INFORMÁCIE O GENERÁTORE:

Technické údaje:

Výstup ozónu pre jeden modul:  5/10000 mg / h O3/hod (= 5-10g/hod)

Priechod vzduchu:  20 m3/min

Výstupný vysoký tlak:  5,5 ± 0,5KV

Vrátane časovača: nastaviteľný od 15 minút do 3 hodín. 

Intervalová funkcia: 12-hodinový alebo 24-hodinový 

Hlučnosť:  40 dB

Spotreba elektrickej energie:  100 W (= cca 0,02€/hod)

Vstupné napätie:  230V

Spotreba prúdu:  menej ako 750 mA

Doporučený objem pre ošetrenie:  100 - 200 m3

CE certifikát

Materiál:  Metal + Plastic

APLIKÁCIA:

Pre lekárne, domácnosti, autá, dielne, kôlne, kúpeľne, konferenčné miestnosti, sterilizáciu verejných miest, čistenie vzduchu.

VLASTNOSTI:

Ozón dezinfekcia sterilizačný stroj pre tovary používajúce princíp bleskového vypúšťania princípu ozónu do ovzdušia ako suroviny, plazivé vyprázdňovanie technológie trhajú uvoľňovanie vysokých koncentrácií ozónu, ozón je jedným z najsilnejších známych okysličovadla, v určitých koncentráciách, môže rýchlo zabiť vodu a vzduchu v rôznych škodlivých baktérií. Je rozpoznaná ako široké spektrum silného baktericídneho dezinfekčného prostriedku na svete.

OBLASTI VYUŽITEĽNOSTI GENERÁTORU OZÓNU: 

väčšie miestnosti, jedálne, kuchyne, haly, domy aplikácia 90-120(180) minút,

odstraňovanie zápachu a ošetrenie vzduchu po požiaroch a povodniach v domoch,

odstraňovanie patogénov, hmyzu a hlodavcov v starých domoch,

odstraňovanie zápachu a ošetrenie stajní zvierat od patogénov,

odstraňovanie zápachu a ošetrenie priestorov pre spracovanie potravín (mäsa, mlieka, ovocia, zeleniny a pod.),

odstraňovanie zápachu v reštauráciách, baroch a kaviarňach (cigaretový dym),

čistenie automobilov od bakteriálnych infekcii a plesní, zápachu.

VÝHODY KÚPY GENERÁTORU OZÓNU: 

jednorazová investícia,

kompaktnosť a mobilita generátoru ozónu (malé rozmery, nízka váha),

bez údržbová prevádzka (žiadne náplne ani ďalšia chémia),

nezanecháva po sebe žiadne odpadné látky,

nízka spotreba el. energie a tichý chod,

vysoký priechod vzduchu = vysoká produkcia ozónu,

ŽIVOTNOSŤ GENERÁTORU OZÓNU: 

Vo vnútri generátoru ozónu je špeciálna keramická doska so životnosťou 8000 - 10000 hodín prevádzky, čo je dostatočne dlhá doba, aby došlo k jej „vybitiu“. Náš generátor ozónu neobsahuje žiadnu UV lampu, ktorá významne znižuje životnosť prístrojov.

SKRÁTENÝ POSTUP POUŽITIA: 

Generátor ozónu umiestnite do priestoru, ktorý chcete ošetriť a zapojte ho do zásuvky pre 230V.

Dôkladne uzavrite všetky okná a dvere.

Na časovači nastavte požadovaný čas pre ošetrenie, generátor ozónu začne vytvárať ozón.

Opustite priestor!

Po vypršaní času pre ošetrenie počkajte ešte aspoň 40 minút, než sa budete môcť do miestnosti vrátiť.

Vyvetrajte miestnosť.

V prípade, že zápach pretrváva, proces zopakujte. Poprípade použije nastavenie na digitálnom časovači. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Generátor ozónu nesmie byť používaný v prítomnosti ľudí, zvierat a rastlín!

Generátor ozónu nenahradzuje umývanie, vysávanie, pranie či tepovanie (teda žiadne mechanické čistenie). Preto aby ozón správne pôsobil, je potrebné pred jeho použitím očistiť mechanicky všetky nečistoty na ošetrovaných plochách.

Generátor ozónu je určený výhradne na ošetrenie vzduchu, nie vody.

Nikdy nepoužívajte generátor ozónu v nadmerne vlhkom interiéri (napr. čistenie poťahov áut mokrou cestou). Najskôr nechajte interiér poriadne preschnúť. Nadmerná vzdušná vlhkosť by mohla byť zdrojom korózie výbojovej dosky generátoru ozónu, došlo by k skráteniu životnosti generátoru a k možnej tvorbe oxidu dusíka a kyseliny dusičnej!

BEZPEČNOSŤ

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom ! 

• Nikdy neodstraňujte kryt tela zariadenia. 

• Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním produktu sa obráťte na službu starostlivosti o našich zákazníkov a nechajte si zariadenie skontrolovať.

• Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane

priameho slnečného svetla.

• Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nevkladajte predmety.

• Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať ľahko prístupné na okamžité použitie.

Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

SÚLAD SO SMERNICAMI

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

Porovnanie generátorov ozónu s ionizátormi a čističkami vzduchu:

Generátor ozónu by sa nemal zamieňať s čističkou vzduchu alebo ionizátorom, pretože ide o zariadenie pracujúce na úplne inom princípe.

Vzduch ošetrený bežnou čističkou vzduchu aj naďalej obsahuje baktérie, vírusy a plesne. V protiklade s tým ozón ničí všetky zárodky mikroorganizmov a sekundárnym efektom oxidácie ozónom je aj likvidácia zápachov.

Ionizátor je zariadenie, ktoré pomocou elektrického výboja ionizuje vzduch. To znamená, že v ňom zvyšuje množstvo záporných iónov. Dostatočné množstvo týchto iónov môže mať pozitívny vplyv napríklad na kvalitu dýchania (lepšie okysličená krv) a na psychiku (viac duševnej energie, lepšia nálada). Ionizátor neničí baktérie, vírusy ani pliesne.

Generátor ozónu nie je ani čistička vzduchu, ani ionizátor.

050
20 položky

Recenzie

Žiadne recenzie

Napísať recenziu

Aktívny ozón - Generátor ozónu 5-10G/050 s digitálnym časovačom pre čistenie priestoru od baktérii korona

Generátor ozónu 5-10/050 pre čistenie priestoru od baktérii, vírusov, pachov vrátane spoľahlivého odplašenia hlodavcov a kún, ktorý nemajú vôbec radi čisté prostredie + spoľahlivo odplaší aj hady s Vášho príbytku.

Napísať recenziu