• Novinka
gsm Intercom

Internom, domáci telefón GSM, bez káblov pre 100 bytov s otváraním dverí. 3G GSM Intercom 1515,

276,00 €
S DPH
230 EUR bez DPH

Zariadenia umožňujúce hovorové spojenie od brány až na Váš GSM telefón. Cez telefón je možné ovládanie elektrického zámku. Určený pre komunikáciu v klasických (viacvodičových) dorozumievacích audiosystémoch. 

Množstvo
Tovar skladom

Otázka
1

Internom, domáci telefón GSM, bez káblov pre 100 bytov s otváraním dverí. 3G GSM Intercom 1515, GSM vrátnik

Zariadenia umožňujúce hovorové spojenie od brány až na Váš GSM telefón. Cez telefón je možné ovládanie elektrického zámku. Určený pre komunikáciu v klasických (viacvodičových) dorozumievacích audiosystémoch. 

Interkom GSM Door Entry Intercom 3G-1515 umožňuje volajúcim vo vašom vlastníctve hovoriť s vami bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. Ak je pripojený k dverám alebo bráne, môžete povoliť prístup návštevníkov pomocou telefónu. Pri používaní siete GSM potrebuje jednotka iba napájanie, aby bola inštalácia jednoduchá. Príkon: DC12V, takže starý drôtový systém vymeníte bez námahy.

Vnútorná doska podporuje nabíjateľnou batériou Lion (3,7 V) pre alarm vypnutia. 

Obsluha: Stlačením klávesnice zadajte číslo miestnosti, na ktoré chcete zavolať majiteľovi. Maximálne 400 miestností, každé číslo miestnosti je možné predvoliť až na dve čísla pre volanie.

 • Výstup dvojitého relé pre otvárač brány
 • Vstupný port s dvojitým alarmom na pripojenie bezpečnostného senzora
 • Vstavané všetky funkcie GSM-KEY
 • Predný panel z nehrdzavejúcej ocele
 • Robustný ABS box
 • Citlivá GSM anténa vo vnútri krabice pre bezpečnosť
 • Zámok na kľúč pre bezpečnú montáž a ľahkú údržbu
 • Veľkosť balenia: 165 * 117 * 54 mm

Zoznam balení vrátane:

1 ks GSM-APARTMENT box (Vo vnútri GSM-APARTMENT boxu vrátane: 1ks batérie, 1ks antény) (je možné prednastaviť maximálne 100 čísel domov)

1 ks USB programátor

GSM interkom GSM radič pre bytový dom 

Keď návštevník príde, navolí číslo miestnosti a stlačí volacie tlačidlo „#“ a jednotka vygeneruje kvalitný zvukový hovor až na 2 čísla, aby oznámila svoju prítomnosť. Ak si osoba, ktorá volá, chce povoliť vstup, jednoducho stlačí tlačidlo na svojom telefónnom slúchadle, aby sa uvoľnilo elektrický vrátnik - relé.

Maximálne 100 čísel izieb a každé číslo miestnosti môže na volanie nastaviť dve telefónne čísla.

GSM Internom ponúka obojsmernú komunikáciu, riadenie prístupu pomocou ID volajúceho a umožňuje známym číslam volať na jednotku. Keď príde hovor, okamžite sa hovor zruší a ak je číslo známe, brána , dvere elektrický vrátnik sa uvoľnia.

Ideálne na použitie mobilných telefónov namiesto príveskov na kľúče, pretože brány môžu týmto spôsobom ovládať až 100 používateľov.

Jednoduchá inštalácia, nastavenie a prevádzka

Dokonca aj počas hovoru môžete stlačením tlačidla na klávesnici mobilného telefónu uvoľniť otvárač brány pre návštevníka.

Vnútorná nabíjateľná batéria na prácu a alarm pri vypnutom napájaní, batéria sa automaticky nabíja ak napájanie znova funguje. Ak je nízka hlasitosť batérie, odošle tiež alarm.

Typ interkomu GSM: Byt

 • Ideálne pre riadenie prístupu do bytového domu
 • Nemusíte sedieť doma pri drôtovom telefóne, ak príde návšteva budete informovaný...
 • Pohodlie a bezpečnosť! Proti vandalské interkomy GSM pre byty, byty alebo kancelárie. Dvere a interkomy GSM pre vysoké zaťaženie.
 • Tlačidlo na hlasové volanie návštevníka pre interkom hovor
 • Diaľkový interkom a ovládač brány alebo brány pomocou GSM.
 • Maximálna práca pre 100 čísel miestností a každé číslo miestnosti môže vo vnútri prednastaviť dve telefónne čísla.
 • Inovácia Dizajn vodotesného zámku a predný panel z nehrdzavejúcej ocele
 • Vytočí sa, keď používateľ pomocou klávesnice zadá číslo miestnosti.
 • Zazvoní až 2 telefónne čísla v sekvenciách, v mobilných telefónoch alebo v pevných telefónoch.
 • Dizajn odolný proti vandalom, pevný bod z nehrdzavejúcej ocele.
 • Na pripevnenie predného panela nie je použitá žiadna skrutka
 • Zámok pre ľahkú montáž a bezpečnosť
 • Dvojitý reléový výstup pre voliteľné ľahké ovládanie otvárača brány alebo častí alarmu
 • Diaľkové ovládanie reléového výstupu stlačením klávesnice počas rozhovoru s návštevníkom
 • Adaptér programu GSM-APARTMENT USB na počítačový softvér:

Výstupné relé dverí sa dá aktivovať stlačením tlačidla hviezdy * telefónu počas hovoru alebo volaním systému z ktoréhokoľvek zaregistrovaného telefónu s povoleným identifikáciou volajúceho (Otvorené pri hovore).

Všetky typy sú nahraditeľné:

 • Domáci telefón DT 85 s tlačidlom protistanice - 4FP 210 37 
 • Domáci telefón DT ELEGANT s 1 tlačidlom protistanice - 4FP 211 02
 • Domáci telefón DT 85 s bzučiakom - 4FP 210 36
 • Domáci telefón DT 93 s 1 tlačidlom protistanice - 4FP 210 52
 • Domáci telefón DT ESO s 1 tlačidlom protistanice - 4FP 211 22
 • Domáci telefón DT ELEGANT s bzučiakom - 4FP 211 01
 • Domáci telefón DT 93 s bzučiakom - 4FP 210 51 
 • Domáci telefón DT ESO s bzučiakom - 4FP 211 21
 • Domáci telefón DT 93 s 2 tlačidlami protistanice - 4FP 210 53
 • Domáci telefón DT 93 s 5 tlačidlami protistanice - 4FP 210 54
 • Domáci telefón DT 93 s 8 tlačidlami protistanice - 4FP 210 55

Videovrátnik

Sada farebného videosystému je komunikačné zariadenie, ktoré umožňuje obojstranný prenos audiosignálu a jednosmerný prenos videosignálu. Skladá sa z farebného videotelefónu, resp. handsfree videotelefónu, videovrátnika a sieťového napájača. Je určená pre komunikáciu s možnosťou otvárania elektricky zabezpečených dverí v rodinných domoch a menších objektoch. 

Nič nie je nemožné, ale  musíte sedieť doma, zo systémom Interkom GSM Door Entry Intercom 3G-1515 môžete ležať na domaši a kontrolu zo sociálky ubezpečiť že ste nemáte silu otvoriť dvere. Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne. Kontrola sa vykonáva v byte ...

Ako sa správať počas PN

Poistenec, ktorého príslušný ošetrujúci lekár uznal dočasne práceneschopným pre chorobu, úraz alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie, poberá nemocenské dávky za podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení. V čase tejto dočasnej práceneschopnosti je povinný dodržiavať liečebný režim. Kontrolovať ho pritom môže zamestnávateľ i Sociálna poisťovňa.

Ako sa správať počas PN

Ak je poistenec uznaný za dočasne práceneschopného, je povinný dodržiavať liečebný režim, ktorý určí jeho ošetrujúci lekár.

Ošetrujúci lekár dočasne práceneschopného poistenca informuje, v akom rozsahu môže – vzhľadom na aktuálny zdravotný stav – vykonávať bežné denné aktivity. Liečebný režim závisí od povahy ochorenia. To znamená, že poistenec nesmie vykonávať zárobkovú činnosť, na ktorú bol uznaný dočasne práceneschopným, musí dodržiavať čas povolených vychádzok, pri niektorých ochoreniach musí ležať, nesmie fajčiť a požívať alkoholické nápoje alebo sa nesmie zdržiavať v pohostinských zariadeniach a v určený deň sa musí dostaviť na kontrolnú prehliadku k ošetrujúcemu lekárovi.

 

Postih za porušenie liečebného režimu

V prípade podozrenia z porušenia liečebného režimu Sociálna poisťovňa došetrí prípadné okolnosti v spolupráci s poistencom, od ktorého si vyžiada vyjadrenie k zistenej skutočnosti. Sociálna poisťovňa zároveň požiada o písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára k podozreniu z porušenia liečebného režimu. Na základe výsledkov prešetrenia Sociálna poisťovňa rozhodne, či došlo alebo nedošlo k porušeniu liečebného režimu.

Ak Sociálna poisťovňa vyhodnotí podozrenie ako porušenie liečebného režimu, poistenec stratí nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie však v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.

Sociálna poisťovňa môže poistencovi uložiť pokutu aj v prípade porušenia ďalších povinností, ktoré je v zmysle zákona o sociálnom poistení povinný dodržiavať. Napr. ak príslušnej pobočke neoznámi zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava, neodstráni napriek upozorneniu prekážky na výkon kontroly (pes, pokazený zvonček alebo iná prekážka, komplikovaný prístup do bytu a pod.). Pokuta sa väčšinou pohybuje vo výške do 100 eur, za opakované porušenie povinností počas každej dočasnej pracovnej neschopnosti až do 170 eur.

Kto robí kontroly v domácnosti?

Porušenie liečebného režimu sa zistí spravidla prostredníctvom kontroly dodržiavania liečebného režimu. Tá sa môže vykonať na podnet posudkového lekára, ošetrujúceho lekára, zamestnávateľa alebo na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Kontrola sa vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor. Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne. Kontrola sa vykonáva v byte dočasne práceneschopného poistenca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde sa podľa potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zdržuje.

Kontrola dodržiavania liečebného režimu sa môže vykonať sedem dní v týždni, teda aj počas víkendu, voľných dní a sviatkov.

Čo v prípade, keď pacient nie je zastihnutý doma?

Ak dočasne práceneschopný poistenec nie je zastihnutý doma, pracovník, ktorý vykonáva kontrolu, nechá v poštovej schránke Oznámenie o vykonaní kontroly. Na základe uvedeného oznámenia je potrebné, aby pacient kontaktoval útvar lekárskej posudkovej činnosti v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, kde môže preukázať dôvod svojej neprítomnosti.

Ako je to v prípade, keď človek žije sám a potrebuje odísť z domu?

Pacient, ktorý nemá stanovené vychádzky a je osamelý, teda nemá rodinného príslušníka, ktorého by mohol požiadať o zabezpečenie základných životných potrieb, sa môže vzdialiť z domu a zakúpiť základné potraviny alebo lieky. Odporúčame však mať pokladničný blok, ktorý môže predložiť ako doklad, ktorý ho ospravedlní v prípade vykonania kontroly, t. j. čas kontroly liečebného režimu by sa mal zhodovať s časom, ktorý je uvedený na účtenke.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/ako-sa-spravat-pocas-pn/64244s     

1515
10 položky

Recenzie

Žiadne recenzie

Napísať recenziu

Internom, domáci telefón GSM, bez káblov pre 100 bytov s otváraním dverí. 3G GSM Intercom 1515,

Zariadenia umožňujúce hovorové spojenie od brány až na Váš GSM telefón. Cez telefón je možné ovládanie elektrického zámku. Určený pre komunikáciu v klasických (viacvodičových) dorozumievacích audiosystémoch. 

Napísať recenziu