VKV vysielac pre autokino CE
  • VKV vysielac pre autokino CE

VKV vysielač pre kino 0-1/5W FMV3/967 transmiter vrátane CE pre legálne použitie v SR

934,80 €
S DPH
779 EUR bez DPH

FM vysielač s plynule laditeľným výkonom pre kiná, divadlá, kultúrne podujatia či vysielanie duchovného slova. Kompletný stereo VKV vysielač v pásme 87,5 až 108 MHz  vrátane vysielania RDS.   

Množstvo
Tovar skladom

Otázka
1

VKV vysielač pre kino 0-1/5W FMV3/967 transmiter vrátane CE pre legálne použitie v SR

FM vysielač s plynule laditeľným výkonom pre kiná, divadlá, kultúrne podujatia či vysielanie duchovného slova. Kompletný stereo VKV vysielač v pásme 87,5 až 108 MHz  vrátane vysielania RDS.   

Napájanie 12V, alebo 230V. FM vysielač je už určený pre náročných vysielateľov pracujúcich v pásme 87,5 až 108 MHz. Obsahuje spoľahlivý FM vysielač stereo DSP a RDS.
Taktiež komplet obsahuje anténu, koaxiálny kábel a všetky konektory. Perfektný vysielač FM pre bežnú licencovanú rozhlasovú stanicu, kino so vstupom do kostola, strednú rozhlasovú stanicu, univerzitnú rozhlasovú stanicu alebo náboženské rádio.
Veľmi vhodný pre prenosné alebo improvizované inštalácie a malé rozhlasové stanice, reklamu (bývanie, obchody), špeciálne príležitosti, bezdrôtové šírenie zvuku v kine, preklady, turistiku ... Chránené ochranou Temp a SWR. K zariadeniu je samozrejme možné zaradiť aj koncový stupeň v rozsahu VKV. 

VÝHODY

- Frekvencia a výkon plne nastaviteľné pomocou LCD (od nuly do max)

- Vynikajúca kvalita zvuku a stereo oddelenie (V3 s SE8000 DSP +)

- Vylepšený DSP kompresor pre prácu s vysokým dynamickým rozsahom 

- Nový režim Expander špeciálne pre filmy (zvyšuje tiché sekcie)

- USB audio vstup pre priame pripojenie k PC alebo notebooku

- audio vstupy XLR a RCA

- RDS je možné vysielať priamo s FM signálom

- Voliteľné ethernetové IP audio streamovanie a diaľkové ovládanie

- Vysoko kvalitné vyvážené vstupy chránené proti ESD RF

- Dostatok energie na dosah až 10 km s dobrou anténou a umiestnením na vrchole hory

- Zahŕňa koaxiálny kábel, sieťové napájanie a anténu!

ROZSAH A VÝBER VÝKONU

Presný dosah veľmi závisí od konfigurácie terénu, typu antény a najmä umiestnenia antény a samozrejme kvality prijímačov. Na vysielanie v rámci autokina postačuje aj 1 W, ale niekedy môžu existovať zdroje rušenia a ich nadmerné napájanie môže vyžadovať viac energie. 5 W je dobrý výber, kde môžete výkon znížiť na Vami povolený od STÚ, kde platíte poplatky za vyžiarený výkon. 

Výkon môžete nastaviť kdekoľvek od nuly po maximum pomocou LCD displeja / tlačidiel, k dispozícii je 100 krokov.

Rádio VKV vysielač je dodávaný s dipólovou anténou (vrátane montážnej svorky), zisk je zhruba -1 dBd. Taktiež súprava obsahuje 7m koaxiálny kábel s nainštalovanými zodpovedajúcimi konektormi pre všetky typy antén. 

Technické špecifikácie:

RF SEKCIA

- Výstupný výkon: 0W-5 W, ľahko nastaviteľný pomocou LCD displeja (100 krokov)

- Výstupná impedancia 50 nevyvážená, VSWR menej ako 2: 1 pre plný výkon

- Výstupný konektor: BNC zásuvka pre jednotky 1H, N zásuvka k dispozícii na požiadanie

- Frekvenčný rozsah 87,5 až 108 MHz

- PLL krok 100KHz

- RF rušivé> -85 dBc @ + - min. 1 MHz mimo dopravcu

- RF harmonické> -60 dBc min., -70dBc typ

- Kontrolka LED: Zapnutie, varovanie SWR / TEMP / PLL

- Schopnosť modulácie: FM

ZVUKOVÁ SEKCIA

- Audio konektory: BNC (model MPX) plus RCA a XLR (stereofónna verzia)

- USB audio vstup

- Požadovaná úroveň zvuku: 4dBu (zisk 1,23Vrms @ 0db), -10dBu (0,316Vrms @ + 14dB zisk), nastaviteľný v širokom rozsahu

- Vstupná impedancia zvuku: 10 kOhm odporová, vyvážená

- Predbežné zvýraznenie Flat, 50 alebo 75

- Harmonické skreslenie (THD) <0,1%

- Stereo separácia:> 65 dB

- Režim: Stereo / Mono, nastaviteľný pomocou LCD displeja alebo diaľkovo pomocou PC

- Frekvenčná amplitúda: 0,5 dB, 30 Hz - 15 kHz

VŠEOBECNE

- Teplota okolia: -5 ° až + 45 ° C

- Napájanie: 15 V 3 A min. 

- Štandardný 19 "stojan 1HE, 125 mm hlboký (asi 5"), 

Čo je to RDS?

Rádiový dátový systém, v zásade zobrazuje názov stanice a niekedy aj názov skladby a podobné informácie na kompatibilnom rádiovom prijímači. Veľmi populárne v Európe, menej v USA. Vyžaduje pripojenie k PC v čase programovania, ale zachováva nastavenia aj po vypnutí. RDS vyžaduje možnosť aktualizácie RDS, takže ju určite využívajte, ak ju potrebujete.

Voliteľný modul Ethernet?

Tento voliteľný doplnkový modul umožňuje pripojiť tento vysielač FM k ethernetu. Umožňuje vám ovládať frekvenciu, výkon a parametre RDS z počítača na diaľku.

Voliteľný modul Ethernet + Barix IP audio + prehrávanie MP3?

Tento voliteľný doplnkový modul umožňuje pripojiť tento vysielač FM k ethernetu. Umožňuje vám ovládať frekvenciu, výkon a parametre RDS z počítača na diaľku. Umožňuje vám tiež prenášať zvuk IP do vysielača pomocou vstavaného prijímača streamovania zvuku Barix IP. Ak zvuk IP nie je online, automaticky prehrá súbory MP3 z jednotky USB. Pre tieto súbory MP3 je možné nakonfigurovať aj zoznam skladieb.

Čo môžem použiť ako zvukový zdroj?

- Váš počítač. Stačí zapojiť zvukový kábel do zvukovej karty.

- CD prehrávač, MP3 prehrávač alebo akýkoľvek iný systém reprodukcie hudby

- Mixážna doska s mikrofónom a iným zvukovým vybavením

Poznámka:

Dané zariadenie JE možne legálne v Slovenskej republike a EU prevádzkovať !

Daný tovar je už schválený pre prevádzku v SR. Postačuje Vám už len splaniť zákonnú povinosť voči Telekomunikačnému úradu SR - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Záujemca o prevádzku autokina s distribúciou zvuku do autorádií prostredníctvom FM vysielača musí splniť nasledujúce požiadavky:

1) Na prevádzku autokina s distribúciou zvuku do autorádií prostredníctvom FM vysielača, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov o rozhlasovom analógovom pozemskom vysielaní.

2) FM vysielač je možné prevádzkovať, resp. frekvenciu na rozhlasové analógové pozemské vysielanie je možné používať len na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií.

3) Záujemca musí Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) doručiť úplnú žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na rozhlasové analógové pozemské vysielanie (ďalej len „žiadosť“). Formulár žiadosti je k dispozícii na webovom sídle úradu:

https://www.teleoff.gov.sk/tlaciva-ziadosti/

konkrétne: 

https://www.teleoff.gov.sk/data/files/49223_fm-docx.docx

Úrad nevyhľadáva frekvencie pre účely prevádzky autokina. Frekvencia je jedným z parametrov, ktoré musí obsahovať žiadosť. Záujemca o prevádzku autokina si, podobne ako pri rozhlasovom analógovom FM vysielaní alebo televíznom digitálnom pozemskom vysielaní v rámci miestneho multiplexu, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu.

Pred samotným podaním žiadosti sa odporúča prekonzultovať s úradom reálnu možnosť použitia záujemcom zvolenej frekvencie vzhľadom na existujúcich domácich používateľov frekvenčného pásma 87,5-108,0 MHz a existujúcich používateľov tohto pásma v zahraničí.

4) K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o úhrade správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 6,50 eura.

 5) Úrad žiadosť posúdi a pokiaľ nie je splnené niektoré z ustanovení § 34 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách, vydá rozhodnutie, na základe ktorého je možné frekvencie používať.

 6) Lehota platnosti individuálneho povolenia na rozhlasové analógové pozemské vysielanie závisí od požiadavky záujemcu, resp. žiadateľa; úrad vydáva individuálne povolenia najviac na 10 rokov.

 7) Za používanie frekvencií na rozhlasové analógové pozemské vysielanie vo frekvenčnom pásme 87,5-108,0 MHz sa platí mesačná opakovaná úhrada. Výška úhrady je závislá od vyžiareného výkonu FM vysielača a od jeho umiestnenia.

 8) Prideľovanie frekvencií pre účely prevádzky autokina nepodlieha výberovému konaniu o udelenie licencie, ktoré realizuje Rada pre vysielanie a retransmisiu.

V prípade autokina diváci z pohodlia svojho auta sledujú film na plátne a zvuk si regulujú na svojom autorádiu.

FM vysielač, ktorý sa v tomto prípade používa na distribúciu zvuku do autorádií, je možné prevádzkovať, resp. frekvenciu je možné používať len na základe povolenia od RÚ. Prideľovanie frekvencií pre účely prevádzky autokina nepodlieha výberovému konaniu o udelenie licencie, ktoré realizuje Rada pre vysielanie a retransmisiu. Záujemca musí doručiť RÚ úplnú žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na rozhlasové analógové pozemské vysielanie, ktorej súčasťou je aj požadovaná frekvencia. RÚ nevyhľadáva frekvencie pre účely prevádzky autokina. Záujemca si, podobne ako pri rozhlasovom analógovom FM vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu.

Pre lepší prehľad si môžete pozrieť frekvenčné pásma VKV rádii vo Vašom okolí: 

http://www.teleoff.gov.sk/data/files/33121.xls

A následne Telekomunikačný úrad zverejní: Povolenie pre autokino v Martine

Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti IFM International Facility Management, s.r.o. povolenie na vysielač, ktorý bude využívaný na vysielanie zvuku k filmovej produkcii v autokine. Autokino bude využívať frekvenciu 90,6 MHz s výkonom 0,6 W a v prevádzke bude 22.9.2012 na parkovisku obchodného centra v Martine.

Vysielanie RDS je nutné osobitné povolenie v SR: 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vysielať systém RDS v súlade s normou EN 50 067 (t.j. len možné aplikácie doplnkových informácií v RDS  PI, PS, PTY, TP, AF, TA, DI, M/S, PIN, EON, RT, CT, IH). Ďalej prevádzkovateľ berie na vedomie, že na vysielanie ostatných skupín a aplikácií v systéme RDS je nutné povolenie v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Možné vysielať len v skupinách definovaných normou STN EN 62 106. 

967
3 položky

Recenzie

Žiadne recenzie

Napísať recenziu

VKV vysielač pre kino 0-1/5W FMV3/967 transmiter vrátane CE pre legálne použitie v SR

FM vysielač s plynule laditeľným výkonom pre kiná, divadlá, kultúrne podujatia či vysielanie duchovného slova. Kompletný stereo VKV vysielač v pásme 87,5 až 108 MHz  vrátane vysielania RDS.   

Napísať recenziu